Ponedeljak − Subota 8.00 − 16.00, Nedelja zatvoreno
Adresa: Izeta Sarajlića 12F, 75000 Tuzla    |   info@neronvatrometi.ba

Dobrodošli! – Neron vatrometi –

Tokom godina specijalizirali smo se za usluge pirotehnike, izvođenje vatrometa i scenskih efekata.

Dugogodišnjim radom na području pirotehnike spojili smo sve segmente koji osiguravaju kvalitetu, sigurnost i najbolji izbor za svakog ljubitelja pirotehnike, a posebno u izvođenju velikih javnih vatrometa i scenskih efekata.